اتش نشانی دزفول

خورنا: پس از آنکه چند روز پیش سقوط وانت‌باری در کانال رودخانه دز باعث نگرانی و عزاداری مردم در شهرستان دزفول شد، شامگاه چهارشنبه در این شهرستان اخباری مبنی بر تکرار این حادثه به یکباره همه شهر را گرفت که سریعاً نیروهای امدادی وارد عمل شدند، اما در نهایت مشخص شد که چنین خبری صحت ندارد.