اتحادیه کارگری ماهشهر

خورنا: «‌برای اتحادیه محرز شده است که مسئولان منطقه تمایلی به مذاکره با نمایندگان كارگران ندارند./ وجود تشکل‌های کارگری در آیین نامه‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پیش بینی نشده است كه این خلاء قانونی باعث شده نهادهای کارگری منطقه از سوی مقامات دولتی به رسمیت شناخته نشوند.» نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از به…