اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی خوزستان

37
خورنا: رییس اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی خوزستان گفت: متاسفانه به دلیل این‌که مدیریت خوبی در زمینه ساماندهی صادرات آبزیان اعمال نشده، زمام صادرات آبزیان به دست دلالان عراقی افتاده است. سیدمصطفی موسوی ایسنا عنوان‌کرد: در روزهاي گذشته بازار صادرات آبزیان دچار…