ابولا

خورنا دکتر ‘سید سعید سیدیان’ با اشاره به اینکه سه حالت مشکوک، محتمل و قطعی را می توان برای بیماری ابولا در نظر گرفت اظهار کرد: مورد مشکوک یعنی فردی از منطقه آندمیک و بومی ابولا باشد و پزشک شک کند، محتمل یعنی بیماری با علایم تب، سردرد، خونریزی و درد عضلانی مراجعه کند و پزشک شک کند و اگر…