ابهامات نفتی

خورنا: گذر بیش از یک دهه نتوانسته پرونده کرسنت را مختومه کند. با معرفی بیژن زنگنه برخی تندروهای مجلس باز هم سراغ این جنجال قدیمی رفتند. جنجالی که البته راه زنگنه برای رسیدن به وزارت نفت را سد نکرد. حالا اما تعدادی از نمایندگان به رهبری علیرضا زاکانی می‏خواهند باز هم با همین بهانه قدیمی حکم اخراج زنگنه…