ائتلاف 1+2 منتفی شده است

37
خورنا: علی باقری، سخنگوی ستاد سعید جلیلی، درباره آرایش انتخابات گفت: «درباره آرایش انتخابات باید سه مقطع را مورد ارزیابی قرار داد. اولین مقطع، پیش از ثبت‌نام بود که یک آرایش با اعلام نامزدی ۲۰ تا…