ائتلاف شورای شهر ماهشهر

خورنا: ستاد ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت لیست اعضای حاضر در این ائنلاف برای انتخابات شورای شهر ماهشهر را اعلام کرد. به گزارش خورنا، لیست این ائتلاف به شرح زیر است: 1- نعمت الله قنواتی 2- جلیل قنواتی 3- احمد قنواتی 4- احمد شیخانچی