ائتلاف شهر امید اهواز

خورنا: ستاد ائتلاف شهر امید با شعار شهر برای همه، لیست اعضای حاضر در این ائنلاف برای انتخابات شورای شهر اهواز را اعلام کرد. لیست این ائتلاف به شرح زیر است: 1- زیبا صالح پور 2- جمشید سلحشور 3- موسی نجف پور شهنی 4- محمدرضا کرم نیا 5- علی نظر ممبینی 6- احمدرضا صالحی 7 – منوچهر علیرضایی 8-  آذر زمان پور 9-  بیژن ارزانی بیرگانی 10- …