ائتلاف جبهه پایداری شورای شهر دزفول

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر بندرماهشهر بعنوان نماینده شورای شهرستان در شورای  استان خوزستان انتخاب گردید. سعید حیاتی عضو و رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی بندرماهشهر با کسب رأی از 5 رأی حائز اکثریت  آراء از سوی اعضاء شورای شهرستان انتخاب گردید. شورای اسلامی شهرستان بندرماهشهر متشکل از اعضاء شورای…
خورنا: با توجه به اطلاعات واصله که خبر از تشکیل بیش از ۸ ائتلاف!!! از طیفهای همسو و غیر همسو می دهد، بیم آن می رود که این ناهماهنگی و تعدد ائتلافها موجب بروز پدیده فوق الذکر گردد. با نزدیک شده به روز سرنوشت ساز ۲۴ خرداد و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا…