آیت الله هاشمی

37
خورنا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح برنامه‌هاي دولت يازدهم، گفت: اگرچه اين دولت قدم آغازين را خوب برداشت، اما هنوز اوّل راه است و بايد به اين دولت كمك كرد، چون پذيرش مسؤوليت در چنين شرايطي،…