آیت الله مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

37
خورنا: به گزارش ایلنا، آیت الله مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  در حسینیه امام خمینی(ره) قم، در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهور که منتقدان توافقنامه ژنو را افراد بی سوادی خوانده بود به آیه «نَصَحْتُ…