آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی

خورنا: خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه روحانی به حق شایسته ریاست جمهوری است، گفت: یکی از کارهای سنگین دولت منتخب، انتخاب کارگزاران شایسته است، رئیس جمهور باید مثل طبیب عمل کند و آنچه را به مصلحت مریض است تجویز کند. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز…