آیت اللهˈسیدابوالحسن حسن زادهˈ

خورنا:  امام جمعه موقت اهواز با گرامیداشت 29فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، گفت: نغمه های شوم انحلال ارتش توسط ضد انقلاب و ایادی استکبار جهانی با تیزبینی و دوراندیشی امام راحل خنثی شد و این کلمه طیبه در خدمت ملت و اهداف بلند انقلاب اسلامی قرار گرفت. آیت اللهˈسیدابوالحسن حسن…