آیت‌الله مهدوی‌کنی

خورنا: رئیس تیم پزشکی رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه تمام کارهای پزشکی که باید تا به امروز روی آیت‌الله مهدوی کنی صورت می‌گرفت دقیقا از سوی تیم پزشکی انجام شده است، اظهار کرد: در جلسه تیم پزشکی با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت و بیت آیت‌الله مهدوی کنی تمام کارها بررسی شد.
خورنا: وضعیت قلبی و عروقی ایشان تفاوتی نکرده، اما فشار نرمال، نبض منظم و وضعیت ادراری خوب است. از این‌رو با توجه به شرایط موجود در ثبات به سر می‌‌برد رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به تشریح آخرین وضعیت درمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری پرداخت و گفت: وضعیت قلبی و عروقی ایشان تفاوتی…