آیت‌الله مهدوی‌کنی

37
خورنا: رئیس تیم پزشکی رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه تمام کارهای پزشکی که باید تا به امروز روی آیت‌الله مهدوی کنی صورت می‌گرفت دقیقا از سوی تیم پزشکی انجام شده است، اظهار کرد: در جلسه تیم…