آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

خورنا: آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی اظهار کرد: رئیس دولتی که روی کار آمده هم نامش روحانی است و هم در حقیقت دولتی روحانی است که به مسائل دینی و مذهبی توجه دارد و مایه امیدواری برای مردم و اقشار مذهبی است. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید در دیدار با اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور…