آیا گسل شهر حسینه ی اندیمشک فعال شده است ؟

آیا گسل شهر حسینه ی اندیمشک فعال شده است ؟

خورنا : زمین لرزهای متعدد شهر مورموی استان ایلام در استان خوزستان به شدت احساس شده اند و مردم اندیمشمک به عنوان نزدیک ترین شهرستان به این خطه بیشترین لرزش را در منطقه داشته است و برخی از پس…