آیا آمریکا به ایران حمله میکند

خورنا: لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه قصد ارائه طرحی در پاییز آینده در جهت اجازه به رئیس جمهور آمریکا برای استفاده از گزینه نظامی در راستای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران است. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، گراهام گفت: هدف من اجتناب از جنگ است و بهترین راه برای دوری از درگیری نظامی…