آگاهی مردم در خصوص قانون

خورنا : رییس دادگستری شهرستان اندیمشک گفت:آگاهی مردم در خصوص قانون بسیار مهم و یک ضرورت است. علی غیاثوند در شورای اداری افزود:این آگاهی مردمی سبب کاهش پرونده ها و شکایات قضایی می شود. وی از شهروندان خواست نسبت به برخی شرکت هایی که فعالیت هرمی دارند هوشیار باشند.