آموزش و پرورش و معاونت فرهنگی شهرداری دزفول

خورنا: به مناسبت بزرگداشت مقام معلم و روز شوراهای اسلامی همایش پیاده روی با استقبال خانواده ها صبح روز جمعه در دزفول برگزار شد. این همایش پیاده روی به میزبانی آموزش و پرورش و معاونت فرهنگی شهرداری دزفول ساعت هفت و 45 دقیقه از مقابل کلوپ ورزشی شهید رجایی دزفول آغاز شد. شرکت…