آموزش و پرورش ماهشهر

خورنا: پس از انتشار خبری با عنوان “عدم همکاری شهرداری ماهشهر با مدارس شهر + سند” و درج نامه هنرستان دکتر حسابی که از عدم همکاری 4 ساله شهرداری با این مدرسه پرده برداشته بود، محمدرضا نقی زاده، مدیر هنرستان دکتر حسابی ماهشهر اظهاراتی بیان داشت. متن اظهارات وی بدون تغییر بدین شرح است:
خورنا: معاون فنی وآموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: هم اینک در راستای ترویج و بومی سازی آموزش های مهارتی، کارگاه آموزش غواصی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ماهشهر به عنوان بزرگ ترین و مجهزترین کارگاه غواصی در سطح مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور فعال است. شهرام ملایی…