آموزش و پرورش عشایر

37
خورنا: معاون مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر از گردهمایی مدیران کل آموزش و پرورش عشایر کشور در اهواز، برای بررسی مشکلات عشایر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، اردشیر شجاعی عصر امروز در گردهمایی عشایر خوزستان که…