آموزش و پرورش سردشت زیدون

خورنا: فرماندار بهبهان گفت: استان خوزستان تراز دوم علمی در کشور است. به گزارش خبرنگار خورنا از بهبهان، فرهاد باذلی‎محبوب صبح امروز در جلسه شوراي آموزش و پرورش سردشت زیدون که در اداره آموزش و پرورش تشكيل شد، اظهار داشت: توجه به توسعه و آموزش در آموزش و پرورش در رشته های مختلف مد نظر همه…