آموزش و پرورش خوزستان

آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان :

خورنا  محمد تقی‌زاده در جلسه معاون وزیر و رئیس سازمان سوادآموزی با رؤسای آموزش و پرورش استان خوزستان که صبح امروز در پژوهشکده معلمان…