آموزش و پرورش امیدیه

خورنا: کار‌شناس فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش امیدیه از راه‌اندازی 9 رشته جدید تحصیلی در این شهرستان خبر داد. بی‍ژن عالی‌محمدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در امیدیه اظهار کرد: برای سال تحصیلی جدید 9 رشته جدید مجوز فعالیت دریافت کردند. وی افزود: این رشته‌ها جدید در شاخه فنی…