آموزش محیط زیست

خورنا: رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر اندیمشک از طرح راه‌اندازی نخستین مدرسه زیست محیطی با همکاری آموزش و پرورش در این شهر خبر داد. مهدی قلی‌کیانی امروز اظهار کرد: طرح راه‌اندازی مدرسه زیست محیطی با هدف آشنایی دانش آموزان با محیط زیست و تربیت نسلی حساس و آشنا به آموزه‌های زیست محیطی برای حفظ و انتقال این سرمایه‌های…