آموزش در زندان اوین

خورنا امکانات و تسهیلات خوبی توسط سازمان زندانها برای زندانیان فراهم شده است. اینجا مسئولان تلاش می کنند تا زندانی باور کند می تواند تغییر کند. به گزارش خورنا به نقل از خبرگزاری…