آموزش‌های مهارتی بازار محور

خورنا: نشست توجیهی و هماهنگی راهکارهای اجرای طرح آموزش‌های مهارتی بازار محور با حضور مربیان و کارشناسان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مدیران آموزشگاه‌های آزاد در آغاجاری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس از آغاجاری، نشست توجیهی و هماهنگی راهکارهای اجرای طرح آموزش‌های مهارتی بازار محور ظهر امروز با حضور مربیان و کارشناسان مراکز…