آمزمون کارشناسی ارشد شمال خوزستان

خورنا: با شرکت بیش از شش هزار داوطلب ، آزمون کارشناسی ارشد منطقه شمال خوزستان از 16 تا 18 بهمن ماه در دزفول برگزار می شود. نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت:آزمون کارشناسی ارشد سال 93 در شمال استان خوزستان در روزهای 16، 17و 18 بهمن…