آمریکا به سوریه حمله میکند

خورنا: اظهارات روزهای گذشته مقامات آمریکایی و نیز دولتمردان برخی کشورهای اروپایی نشان می دهد که ظاهرا ، این کشورها که از مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می کنند، در نظر دارند در آینده ای نزدیک در سوریه دست به مداخله نظامی بزنند. پس از حمله شیمیایی مشکوک چهارشنبه هفته گذشته به منطقه…