آمار ۳۴ درصدی بیکاری در اندیمشک

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اندیمشک:

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اندیمشک گفت: امروز آمار بیکاری شهرستان اندیمشک در حدود ۳۴ درصد است. سیدناصر حسینی اظهار داشت: رسانه‌ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و توسعه خدمات دولت هستند و این بازوان فرهنگی در امید بخشی عمومی نقش مهمی دارند. وی با بیان این که فرهنگ و آشنایی مردم اندیمشک با قوانین نقش و…