آمار اعتیاد خوزستان

خورنا: هم اکنون آمار شیوع اعتیاد در استان 1/4 درصد است اما پایین آمدن سن اعتیاد به 15 سال و نبود آمار دقیق از تعداد معتادین هشداری جدی برای مسئولین مبارزه با مواد مخدر است. به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، جلسه مشترک اعضا کمیته های تخصصی شوارای مبارزه با مواد مخدر استان در سالن جلسات فرمانداری رامشیر برگزار گردید. در این جلسه سرپرست فرمانداری رامشیر اعتیاد را بزرگترین منکر جامعه امروز و به مثابه زلزله ای خاموش دانست و آموزش و فرهنگ سازی را بزرگترین هدف کمیته های مبارزه با مواد مخدر خواند… در ادامه بخوانید