آمارگيري

خورنا: مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خوزستان روز شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: طرح آمارگيري نمونه اي از ويژگي هاي مسكن روستايي استان با شركت ۶۰ آمارگير با احصاء اطلاعات مربوط به ۱۲هزار و ۶۰۰واحد مسكوني روستايي استان انجام خواهد شد. « محمد شهيد زاده» افزود: با توجه به لزوم برنامه ريزي در خصوص امور مربوط به مسكن روستاييان…