آمارهای کاذب

خورنا: معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دوران ارائه آمارهای کاذب به سر آمده است گفت: دوران آمارهای کاذب تمام شد. حمیدرضا کفاش در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان که ظهر امروز در تالار فردوسی اهواز برگزار شد اظهار کرد: کار در آموزش و پرورش بسیار دشوار است و جز عاشقان، افراد دیگری در این عرصه وارد نمی‌شوند. وی جابجایی در آموزش و پرورش را عرضی دانست و تصریح کرد: همه ما در هر سمتی که قرار داشته باشیم افتخارمان معلمی است و مسئولیت در رده‌های مختلف مدیریت وزارت آموزش و پرورش… در ادامه بخوانید