آمارحوادث ثبت شده در 48 ساعت قبل اندیمشك

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک برخی از حوادث روز گذشته به شرح ذیل بوده است. علی رضا محمودی رییس مرکز فوریتهای پزشکی اندیمشک گفت:، واژگونی یکدستگاه پراید در جا اردو ۲ مجروح بر جای گذاشت. وی در ادامه افزود: ۸ تصادف موتور سیکلت در سطح شهرستان که ۱۰ مجروح در بر داشته است. و همچنین در شهر آزادی تصادف دو موتور سیکلت ۳ مجروح برجای گذاشت.وی در پایان از مردم خواست رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی بکنند تا دیگر شاهد تصادف در ایام نوروز نباشیم وسالی خوش را در پی رو داشته باشیم. در ادامه بخوانید