آمادگی برای مصاحبه کاری

خورنا: به گزارش تراز برای انتخاب کارمند، شرکت‌های مختلف روش‌های مختلفی را برای پذیرش انتخاب می‌کنند. گروهی از شرکت‌ها، تنها از مصاحبه‌ استفاده می‌کنند اما گروهی دیگر در مرحله اول با آزمون، گزینش انجام داده و انتخاب نهایی را با مصاحبه انجام می‌دهند، اما امری که مشخص است این است که امروزه مصاحبه‌ها بخش اصلی پذیرش در کار و شغل‌های مورد نظرمی‌باشد و تا حد زیادی به شکل‌گیری آینده افراد تاثیر دارند. متخصصین مجله فوربس گام‌های اصلی برای تاثیرگذاری در مصاحبه‌ها را به شرح زیر اعلام کرده‌اند: ۱.با دقت پاسخ دهید تمام… در ادامه بخوانید