آلودگی هوا عامل اصلی سرطان

خورنا: موسسه بین المللی تحقیقات سرطان ماه ها پیش آلودگی هوا را عامل اصلی سرطان اعلام کرد. «آلوده ترین شهر جهان» اما هنوز در انتظار اعلام نظر مراکز تحقیقاتی خوزستانی است که از کمبود محقق رنج می برند. به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، «ارتباط بین آلودگی هوا و انواع بیماری ها از جمله سرطان تقریبا قطعی است». این را ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند روز پیش باز هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد. همان موضوعی که موسسه بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) چند ماه پیش در گزارش جدید خود بر آن تاکید کرده بود…. در ادامه بخوانید