آلودگی هوا خوزستان

خورنا: خوزستان، از جمله استان های درگیر با پدیده گرد و غبار است و به واسطه موقعیت جغرافیایی این استان، در 10 سال گذشته در مقایسه با دیگر استان های کشور بیشترین آسیب را متحمل شده است. پای ریزگردها از اوایل دهه 80 کم کم به خوزستان باز شد و در اوایل این دهه، تنها چند روز در سال شاهد افزایش غلظت ذرات معلق در آسمان این استان بودیم. به تدریج و با نزدیک شدن به سال های میانی و پایانی این دهه، غلظت ذرات در آسمان نیز بیشتر و بیشتر شد، به گونه ای که گاه رنگ آسمان… در ادامه بخوانید