آلودگی هوای آبادان

خورنا: کارشناس اداره محیط زیست آبادان گفت: تکنولوژی قدیمی و تاریخ مصرف گذشته صنایع و واحدهای تولیدی و ناوگان حمل و نقل عمومی، عمده‌ترین دلیل آلودگی هوای این شهرستان است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، این استان با برخورداری از کارخانجات، صنایع مختلف تولیدی و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها سهم به‌سزایی در تولید آلودگی مناطق…