آلودگی های صنعتی و دفن طولانی مدت زباله

خورنا: به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، حسن جعفری عصر امروز در بیست و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز گفت: بررسی هایی که انجام دادیم نشان می دهد که ظرف هشت سال گذشته تولد نوزادان ناقص الخلقه و معلول در منطقه برومی بیشتر شده است. وی افزود: بر اساس تحقیقات مرکز بهداشت شرق اهواز این مساله ژنتیکی نبوده و به دلیل آلودگی های صنعتی و دفن طولانی مدت زباله در این منطقه است. جعفری با اشاره به قرار گرفتن سایت دفن زباله اهواز در منطقه برومی در 20 سال گذشته اظهار کرد: شیرابه این زباله های دفن شده باعث آلودگی آب… در ادامه بخوانید