آلودگی نفتی سرشاخه های کرخه

خورنا:معاون عمرانی استاندار خوزستان،مدیر کل محیط زیست،مدیر کل بحران،فرماندار اندیمشک و جمعی از مسئولان شهرستان از روند مهار آلودگی نفتی سرشاخه های کرخه بازدید کردند. احمد سیاحی معاون استاندار در این بازدید گفت:خوشبختانه با تلاش و مدیریت خوب مسئولان،این آلودگی هیچ خطری را متوجه سد کرخه نکرده است. در ادامه بخوانید