آلودگی خور موسی

خورنا: رييس اداره محيط زيست دريايي اداره‌كل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: سوختي كه از طريق مرزهاي آبي به صورت قاچاق وارد استان مي‌شود، تهديدي جدي براي محيط زيست دريايي به شمار مي‌رود. محمد صادق‌صبا اظهار كرد: يكي از تهديدات جدي محيط زيست دريايي، سوخت‌هاي قاچاق است كه وارد استان مي‌شود و نياز است تدابير جدي در اين زمينه انديشيده…