آلودگی آب

خورنا: مشکل آلودگی آب بخش زیدون که دیرزمانی‌ست برای مردم این منطقه مشکلاتی ایجاد کرده بود این روزها به همت مسئولان در حال برطرف شدن است. به گزارش خورنا از بهبهان، وضعیت آلودگی آب ناشی از شکستگی لوله‌های آب در بخش سردشت زیدون چند وقتی‌ست که ذهن ساکنان این منطقه را درگیر خود کرده است.