آلودگي هوا

خورنا: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره آلاینده‌های هوا گفت: آلاینده های هوا ترکیباتی هستند که یا در ترکیب طبیعی اتمسفر نیستند و یا به نسبت معین در ترکیب اتمسفر هستند ولی وقتی مقدارشان از حد مشخصی بالا رود به عنوان آلاینده هستند. دکتر سیدمحمد علوی با بيان اين مطلب ادامه داد: مثلا سرب در ترکیب طبیعی اتمسفر نیست و ورود آن به اتمسفر آلودگی تلقی می‌شود یا co2 به نسبت مشخص وجود دارد ولی اگر مقدارش زیاد شود آلوده کننده تلقی می‌شود . وي انواع آلاینده‌های هوا را به دو گروه اولیه و ثانویه طبقه‌بندی کرد و… در ادامه بخوانید