آلوده

خورنا/ کمتر کسی است که از ماجرای مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان و پس از آن طرح جابجایی این مناطق بی خبر باشد. سال هاست که این طرح بین مردم مسجدسلیمانی ها و مسئولان روی زبان هاست. این موضوع تقریبا از ۲۴ سال پیش و از اوایل دولت سازندگی مطرح شد و در این دولت مصوبه‌ای به…