آلوده کردن خور موسی توسط پتروشیمی بندر امام

خورنا: در پی انتشار خبری به نقل از مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در خصوص آلودگی خورموسی ناشی از فعالیت های شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)، این شرکت توضیحاتی ارائه کرد. این خبر با عنوان «نشت مواد شیمیایی به «خورموسی»/ احتمال تعطیلی بزرگترین پتروشیمی ایران»روز اول مهرماه منتشر شد که در آن مدیرکل محیط زیست…