آلایندگی هوای اهواز

قاضی زاده هاشمی: بدون تردید آلاینده ای در آسمان وجود دارد

خورنا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آلودگی هوای اهواز را موضوعی پیچیده و جدی توصیف کرد و خواستار اقدام عملی سازمان محیط زیست برای رفع این معضل شد. به گزارش خورنا از وزارت بهداشت، دکتر «سیدحسن قاضی زاده هاشمی»…