آقاجری نماینده هندیجان

خورنا: نماینده مردم امیدیه، ماهشهر، هندیجان و بندر امام خمینی در مجلس شورای اسلامی بر ادامه تلاش‌ها برای استقرار پزشکی قانونی در هندیجان تاکید کرد. حبیب آقاجری اظهار کرد: برای استقرار مرکز پزشکی قانونی در شهرستان هندیجان تلاش‌های زیادی انجام شده است. *پیگیری‌ها ادامه دارد وی در مورد پیگیری‌های انجام شده برای…