آفرین

سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک

خورنا:سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: اراضی کشاورزی دارای .نسق کشاورزی در اندیمشک سند دار می شوند. به گزارش خورنا از اندیمشک، محمد  جعفر افرین در درجمع خبرنگاران  اظهار داشت :در این طرح بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان که …