آفت ساقه خوار ذرت

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: با هدف توسعه کشت و افزایش تولیدات محصول های کشاورزی در شهرستان، طرح مبارزه بیولوژیک برعلیه کرم ساقه خوار ذرت در اراضی کشاورزی اندیمشک، اجرا شد. محمد جعفر…