آغاز محرم

خورنا: سلام بر محرم،ماهی که نامش بغض فرو خورده ی قرنها مظلومیت را می گشاید. سلام بر حسین اشرفترین اولاد آدم،که خدا او را کشتی نجات انسانها قرار داد اگر متذکر شوند. سلام بر زمین کربلا،زمینی که پیکر مطهر شهیدان مظلوم را در آغوش گرفته و به خود می بالد. سلام… سلام بر محرم،ماهی که…